Затверджено програму підтримки зразкових платників

Затверджено програму підтримки зразкових платників

Міндоходів за наказом від 31.12.2013 р. №896 затвердило Критерії для визначення платників задля набуття статусу "зразковий платник" та Програму підтримки платників, що вже набули такого статусу.

Так, право на отримання статусу "зразковий платник" мають ті платники, які є виробниками продукції, виробленої на митній території України, перебувають на загальній системі оподаткування, зареєстровані платниками ПДВ та відповідають одночасно усім критеріям, визначеним для набуття такого статусу (усього 9 критеріїв).

Статус "зразковий платник" присвоюється лише у разі відповідності протягом попереднього календарного (звітного) року Критеріям юридичної особи - резидента, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не менше 3-х років і якщо до цього реєстру стосовно нього не внесено записів про:

1) відсутність підтвердження відомостей про платника;

2) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);

3) прийняття рішень про реорганізацію або припинення юридичної особи;

4) відкриття процедури банкрутства, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;

5) припинення державної реєстрації юридичної особи та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи.

Реєстр платників, які набули статусу "зразковий платник" (далі - Реєстр), формується Міндоходів в автоматичному режимі.

Реєстр містить такі відомості:

- код платника податку за ЄДРПОУ;

- найменування платника;

- найменування органу доходів і зборів, у якому платник перебуває на обліку.

Підтримка платників, які набули статусу "зразковий платник", передбачає, зокрема:

- включення до плану-графіка проведення планових документальних перевірок не частіше ніж один раз на 3 календарних роки за умови забезпечення статусу протягом 3-х років;

- проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ протягом не більше 5-ти робочих днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації;

- отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ

- надання у скорочені строки деяких адміністративних послуг.

   
   

 КОЛИ ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ, СКЛАДЕНИЙ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ, МАЄ ЮРИДИЧНУ СИЛУ

Якщо первинний документ, зокрема , акт виконаних робіт , оформлений відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону № 996  та законами про електронний документообіг і електронний цифровий підпис ,  то такий створений в електронному вигляді документ матиме юридичну силу.

   Нагадаємо , що п. 2 ст. 9 Закону № 996 встановлено , що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

   - Назва документа (форми);

   - Дату і місце складання;

   - Назву підприємства, від імені якого складено документ ;

   - Зміст та обсяг господарської операції , одиницю виміру господарської операції;

   - Посади осіб , відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

  - Особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

   Згідно ст. 7 Закону № 851 оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами , у тому числі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа .

ГУ Міндоходов в м. Києві у листі від 03.02.2014 р. № 1001/10/26-15-11-01-08