Як здійснюється зарахування авансових внесків з податку на прибуток

Як здійснюється зарахування авансових внесків з податку на прибуток

Багатьох платників податків турбує питання щодо зарахування у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств авансових внесків, що сплачують при виплаті дивідендів, та щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування у 2016 році. З метою недопущення вільного трактування норм чинного законодавства України, Міністерство фінансів спільно з представниками ДФС провело робочу зустріч, за результатами якої було прийнято рішення відкликати відповідні листи ДФС з метою їх подальшого доопрацювання.

Щодо питання зарахування авансових внесків з податку на прибуток, то у листі ДФС від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 наведено твердження про те, що чинною редакцією Податкового кодексу не передбачено перенесення на наступні звітні (податкові) роки залишку суми авансових внесків при виплаті дивідендів, які не зараховані у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Міністерство фінансів не може погодитись із вказаним твердженням з таких підстав.

Чинні положення Податкового кодексу (зокрема, підпункт 57.11.2 статті 57) передбачають, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. Тобто, чинна редакція Кодексу не містить чіткої конкретизації щодо періоду (минулого або звітного), в якому сплачено такі авансові внески при виплаті дивідендів.

Отже, Міністерство фінансів вважає, що залишок суми авансових внесків, які не враховані в рахунок зменшення податкових зобов’язань у минулих роках, можливо враховувати в рахунок зменшення податкового зобов’язання звітних (податкових) років до повного погашення такого залишку.