Визначено квоти імміграції на 2014 рік.

Визначено квоти імміграції на 2014 рік.  

Розпорядженням від 11 червня 2014 № 571-р Кабінет міністрів України встановив квоти імміграції на 2014 рік у загальній кількості 6376 осіб: для Харківської обл. - 780 осіб, для Києва - 760 осіб, для Одеської обл. - 410 осіб, для Луганської обл. - 335 осіб, для Київської обл. - 250 осіб, для Запорізької обл. - 225 осіб, для решти областей - менше ніж по 200 осіб.

Так, в Україні в 2014 році зможуть іммігрувати 3281 чоловік, які є батьками, чоловіками / дружинами іммігранта та його неповнолітні діти; 2212 чоловік, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України; 600 діячів науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України; 282 людини, які раніше перебували в громадянстві України; 1 висококваліфікований спеціаліст або робочий, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України.

Відзначимо, що не передбачені на поточний рік міграційні квоти для осіб, які вчинили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тис. дол; а також для осіб, які безперервно проживали на території України протягом 3 років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (в 2013 році були передбачені).