Перетин кордону України - ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР «КОРИДОРУ»

Перетин кордону України - ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР «КОРИДОРУ»

В Україні при перетині кордону України для громадян діє двоканальна система митного контролю товарів та транспортних засобів. Це визначено статтею 366 Митного кодексу України (МК). Двоканальна система — це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам на кордоні України можливість декларувати, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України. Громадянин самостійно обирає відповідний канал для перетину кордону. «Зелений коридор» — канал спрощеного митного контролю, призначений для перетину кордону України громадянами, які переміщують товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та письмовому декларуванню, а також не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження. Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації, але це не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України. «Червоний коридор» (позначений символами червоного кольору) — призначений для переміщення товарів, що підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню та митному оформленню. За ініціативою посадової особи підрозділу з охорони державного кордону чи митного органу на підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб може бути виведений із загального потоку і перенаправлений зі смуги руху «зелений коридор» на смугу «червоний коридор», або в місце проведення митного контролю та оформлення для проведення митного огляду. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю (ст. 471 МК) тягне за собою штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо перевозяться товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, їх конфіскують.

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митногооформлення й оподаткуванняособистих речей, товарів та транспортних засобів

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2681-14
1) товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях;
2) горілчані вироби у кількості 1 л, вино - 2 л, пиво - 5 л, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 20 продукти харчування для власного споживання на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
3) товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України підзобов'язання про їх зворотне вивезення;
4) товари, що належать громадянам-нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України;
5) товари, що належать громадянам-резидентам та переміщуються транзитом у транзитних зонах міжнародних аеропортів;
6) товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59-63, 65-67 Митного кодексу України ( 1970-12 );
7) транспортнізасоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Транспортні засоби, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, підлягають тимчасовій постановці на облік в уповноважених державних органах на термін до трьох років з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів без права відчуження та/або передачі в користування іншим особам зі сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 ). { Абзац другий пункту 7 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } Транспортні засоби, зазначені в цьому пункті, можуть бути відчужені або передані у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на митну територію України; { Пункт 7 частини першої статті 8 в редакції Закону N 427-V ( 427-16 ) від 06.12.2006 }
8) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;
9) товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення, ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів;
10) сільськогосподарська продукція, отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
11) плодоовочева продукція, вирощена громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках суміжних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифіката відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифіката, що ввозиться в порядку та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів України;
12) особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місцепроживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина.

ЯКІ ВАЛЮТНІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПРОДАЖУ

Надано роз’яснення щодо практичного застосування окремих вимог постанови Правління НБУ «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 14.05.2013 №163. Зокрема, роз’яснено, що:
• валютна виручка, отримана уповноваженим банком внаслідок здійснення зовнішньоекономічної діяльності, підлягає обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України;
• якщо відповідно банки отримують комісійну винагороду в іноземній валюті за надані ним фінансові послуги, то такі надходження підлягають обов’язковому продажу на загальних підставах незалежно від порядку здійснення розрахунків за такими договорами;
• відсотки за залишками коштів на кореспондентських рахунках, відкритих уповноваженими банками в іноземних банках-кореспондентах, не є валютною виручкою. Нацбанк пояснює, що для цілей обов’язкового продажу під надходженнями в іноземній валюті розуміються будь-які перекази з-за меж України на користь фізичних осіб у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 150 000 грн. за місяць, у тому числі:
• кошти за операціями іноземного інвестування в Україну, що надходять на поточні рахунки фізичних осіб — резидентів та інвестиційні рахунки іноземних інвесторів-фізосіб;
• кошти, переказані нерезидентами як кредит, позика, фіндопомога;
• кошти, що надходять для розміщення на депозитних (вкладних) рахунках фізосіб.
Лист НБУ від 14.06.2013 №29-113/6518-7094