Перелік додатків до Податкової декларації, затверджених українським законодавством

Перелік додатків до Податкової декларації, затверджених українським законодавством

1 грудня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860.

Затверджена Наказом №897 форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств передбачає 9 додатків. З них дані показників 6 додатків переносяться у відповідні рядки основної форми декларації:

Додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації «Різниці»;

Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Декларації;

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Декларації «Зменшення нарахованої суми податку»;

Додаток АВ до рядка 20 АВ Декларації  «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)»;

Додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації;

Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Декларації «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)».

Ще три додатка до декларації заповнюються з метою відображення результатів від здійснення окремих операцій, дані з яких використовуються для складання інших додатків до декларації або мають інформаційні дані, а саме:

Додаток ТЦ до Декларації «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення»;

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації;

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації «Інформація щодо нарахованої амортизації».

Інформація про наявність додатків до  Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відображається в декларації у відповідній таблиці «Наявність додатків» – у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка „+”, крім клітинки під літерами „ПН”, у якій проставляється кількість поданих додатків  „ПН” до декларації.

Кінцева частина нової формі декларації містить дві нові таблиці для заповнення:

Відомості про одночасне подання до податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності – у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка «+».

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу ІІ Кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Інформація про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці  заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Кодексу.