Нові зміни до Порядку обліку платників податків і зборів

Нові зміни до Порядку обліку платників податків і зборів

Міністерство фінансів України  в останній день літа  внесло деякі суттєві зміни до Порядку обліку платників податків і зборів. Так, своїм наказом від 31 серпня 2015 року № 747, Мінфін кардинально змінив визначення «уповноважена особа» й «управитель майна». Відтепер уповноважена особа – це особа, яка провадить облік результатів своєї діяльності відповідно до договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

А ось, управитель майна, згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, це особа, яка здійснює окремий облік результатів своєї діяльності з ПДВ щодо проведення господарських операцій, які пов’язані з застосуванням майна, яке отримане у користування згідно договорів управління майном.

Також у новому Порядку обліку платників податків і зборів уточнено, що  реєстраційний номер платника податків надається контролюючими органами іноземним дипломатичним представництвам і консульським установам, а також представництвам міжнародних організацій в Україні (у випадку взяття, якщо їх беруть  на облік як платників ЄСВ).

На обліку контролюючих органів перебуватимуть такі угоди й договори, як: про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку й оподаткування діяльності за такими угодами; про управління майном і про спільну діяльність на території України без створення юридичних оосіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів і послуг, які підлягають оподаткуванню.

Відтепер необхідними підставами для взяття договору на облік є: отримання документів від інвестора; рішення про реєстрацію платником ПДВ уповноваженої особи та отримання документів, прийняті контролюючим органом; прийняття контролюючим органом рішення щодо реєстрації платником ПДВ управителя майна й отримання необхідних документів.

Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку відбувається у у день  отримання відомостей з реєстраційної картки чи заяви від платника податків. Раніше цей термін був визначений як «не пізніше наступного робочого дня».

У випадку отримання іноземною компанією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, нерезидент подає необхідну заяву для взяття на облік за місцезнаходженням відповідного об'єкта нерухомості. А саме: заяву за формою №1-ОПП; нотаріальну засвідчену копію правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право на користування нею; копії й оригінали документів, які підтверджують відомості, зазначені у заяві.

Документи для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ.

У випадку зняття з обліку юридичної особи, у зв’язку з її припиненням ( у випадку, якщо вона змінила своє місцезнаходження протягом року), координатором необхідних заходів стає контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку.

Договори про спільну діяльність, договори управління майном і угоди про розподіл продукції знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку, а також у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов'язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).