IT галузь розвиває економіку Італії

IT галузь розвиває економіку Італії

За підсумками експертів саме веб забезпечує економічне зростання Італії. Прибутки від Інтернету становлять 4% від ВВП Італії. Річний звіт ОЕСР показує, що ІТ компанії Італії зростають і приносять більше прибутку до державної казни. Згідно прогнозів в 2015 році 59 мільярдів євро прибутку приноситиме мережа.

     Щорічний звіт ОЕСР, котрий називається Internet Economy Outlook 2012, аналізує використання інформаційно-комункаційних технологій у діяльності підприємств країни. Результати говорять про те, що кількість працівників, задіяних у ІТ сфері в Італії, зросла на 4% у 2010 і на 6% протягом 2011 року. В Європі, зокрема в країнах G20, згідно дослідження Boston Consulting Group, частка економіки, яка обертається навколо Інтернету складає в середньому 4% ВВП, при щорічному зростанні в 21%. Загалом по Європі цей відсоток становить від 3,3 до 4,3% ВВП в 2015 році, із зростанням від 13 до 18%, а прибутки від Інтернету становитимуть € 59 млрд, що майже в два рази більше показників 2010 року (€ 31 млрд). Такі показники вже спостерігаються в Італії із прогнозами на подальше покращення у майбутньому.
     Ще один аспект, котри й було розглянуто під час аналізу ринку ІТ технологій – взаємозв’язок між пошуковими запитами в Інтернеті та товарами «made in Italy». Дослідження показує, що в порівнянні зі першими шістьма місяцями минулого року , у 2012 онлайн пошуки, пов’язані із італійською продукцією збільшилися на 13%. Було проаналізовано поведінку користувачів із 10 зарубіжних країн із різними характеристиками, від Німеччини до Бразилії. У категорії «найбільше кліків» серед товарів «made in Italy» перше місце належить області моди, автомобілів, потім туризму, продуктів харчування та декору. Експерти Google пояснюють, що компанії, котрі виставляють рахунки, проводять транзакції в режимі онлайн, мають більше переваг, над тими, котрі не використовують Інтернет технології. На підтвердження цієї точки зору, Google надає дані про малі та середні підприємства Італії: ті, котрі присутні у веб реєструють зростання доходів на 1,2% протягом останнії трьох років, а ті, котрі знаходяться в автономному режимі – зниження на 4,5%.