Чи скоротиться в Україні кількість податків?

Чи скоротиться в Україні кількість податків?

18 березня в Уряді енергійно розглядалася ідея щодо прийняття нового Податкового кодексу України, в тому числі й зменшення податкового тягаря. Сьогодні в Україні існує 135 платежів, серед яких 22 це податки та збори. Згідно з представленими даними Світового банку, Україна посідає передостаннє місце серед країн світу за критерієм легкості сплати податків.

Отже, розглянемо найважливіші податки та збори в Україні, які були затверджені та відповідають переліку, що визначений Конвенцією про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, яка була ратифікована Україною 17 грудня 2008 року. Ця Конвенція включає в себе нижче перераховані податки та додатково передбачає такі форми взаємної податкової співпраці, як проведення податкових перевірок за кордоном, здійснення одночасних податкових перевірок і надання допомоги в стягненні податків та під час стягнення податкової заборгованості.

Податок на додану вартість (ПДВ) входить в Україні до розряду податків на споживання і за своїм економічним впливом є загальним, оскільки ним оподатковується вся система споживання. Він належить до групи непрямих податків, яким характерна простота сплати та регулярність надходження до державного бюджету. На сьогодні частка доходу до Держбюджету від податку на додану вартість складає приблизно 28%, тому даний податок необхідно залишати.

Податок на доходи фізичних осіб є найбільш вагомим у системі прямого оподаткування в Україні.

Екологічний податок був введений замість збору за забруднення навколишнього природного середовища. Надходження від цього податку дають змогу акумулювати кошти необхідні для реалізації заходів щодо зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища та стимулювання суб'єктів знижувати обсяги таких викидів.

Акцизний податок також є одним із основних платежів, які формують Державний бюджет України.

Рентна плата включає рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, а також плату за користування надрами.

Податок на прибуток підприємств також є важливою статтею доходів Дербюджету.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування акумулює кошти для Пенсійного фонду України.

Але більшість зборів, як загальнодержавних так і місцевих можна скасувати. Зокрема, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір, показали себе як неефективні. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу можна віднести до екологічного податку, плату за користування надрами, віднести до рентної плати. Цей перелік можна продовжувати, проте фахівцям Міндоходів необхідно ретельно проаналізувати надходження від кожного податку та збору та прийняти зважене рішення щодо подальших дій.

Скорочення податків збільшить доходи і заощадження підприємців, знизить рівень відсоткової ставки, як наслідок зростатимуть накопичення та інвестиції, дасть змогу подолати корупцію, можливість працювати приватному сектору економіки в прозорих і зрозумілих механізмах та полегшить ведення бізнесу в Україні.

Практичною порадою може стати проведення податкової амністії разом з прийняттям нової редакції Податкового кодексу, оскільки це означає що влада визнає те, що до цього моменту правове поле було таким, що підштовхувало до вчинення порушень і до примусу ведення бізнесу не «прозоро».