Більшість пільг із податку на прибуток скасовані

Більшість пільг із податку на прибуток скасовані

Аналізуючи результати, проведеної у 2015 році податкової реформи, фахівці хоч і не плескають у долоні, але чимало переваг таки відзначають. Так, у 2015 році базова ставка податку на прибуток залишилася такою ж, якою вона була і в 2014 році (18%). Та 5% ставку для суб’єктів господарювання, які працюють у сфері ІТ-індустрії скасована. Залишилася без пільгової ставки суб’єкти з галузей економіки, які по праву вважаються пріоритетними. До 2016 року ще діятиме ставка 0% для тих, хто на «податкових канікулах».

Щодо правил звітування, то слід зазначити, що всі платники податку на прибуток звітують за підсумками року і подають фінансову звітність разом із декларацією про доходи. А от термін такого звітування продовжено. Віднедавна декларацію можна подавати до 1 червня. Тобто декларацію за 2015 рік слід подавати до 1 червня 2016 року.

Згідно з нововведеннями податкової реформи, із червня наступного року зміняться суб’єкти, які повинні сплачувати щомісячні авансові внески, а також правила їхнього розрахунку.

Змінено також базу розрахунку авансових внесків зпід час виплати їх дивідендів. Тепер їх розраховують із суми перевищення дивідендів, які підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий рік, за результатами котрого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. А от під час виплати дивідендів фізособам авансові внески як і раніше не сплачуються.

Щодо осіб-платників податку на прибуток, то відповідно до податкової реформи-2015, їхній перелік суттєво зменшується. З когорти платників податку на прибуток забрали: бюджетні установи і громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди за умови їх унесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

За новим принципом визначається і податок на прибуток. Він розраховується із бухгалтерського фінансового результату  (за П(С)БО чи МСФЗ), який відкоригований на різниці.

Більшість пільг із податку на прибуток скасовані. Згідно з нововведеннями податкової реформи-2015, на звільнення від оподаткування мають право хіба що підприємства й організації, засновані громадськими організаціями інвалідів.