Нацбанк обмежив продаж валюти для забезпечення стабільності гривні

Національний банк України запровадив тимчасові обмеження на операції з валютою. Вони стосуються окремих операцій на міжбанківському валютному ринку. Нові правила викладені в постанові за №49. Документ набув чинності в п'ятницю, 7 лютого.

П О С Т А Н О В А 06 лютого 2014 року № 49

Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків,  забезпечення розрахунків, у тому числі в зовнішньоекономічній діяльності та пов’язаних з нею операцій,  Правління Національного банку України постановляє:

1) зобов’язати банки виконувати виплати і платежі (крім виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних виплат, відряджень), у межах залишку коштів на поточних рахунках на початок операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на поточний рахунок протягом  дня);

 

2) тимчасово заборонити купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України для:

дострокового погашення резидентами кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній  валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів;

покриття частини страхових резервів страховиками;

здійснення резидентами інвестицій за кордон;

 

3) тимчасово дозволити банкам купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичних осіб – резидентів і нерезидентів з метою переказу за межі України за поточними валютними неторговельними операціями в сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень на місяць на одну фізичну особу;

4) вимоги підпункту 3 цього пункту не поширюються на:

оплату витрат на навчання

оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;

оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти;

 

5) зобов’язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 “Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку”. Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше шостого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок.