Євростандарти у митній та податковій політиці України

 |

Продовжуючи системну роботу щодо впровадження європейських стандартів у податкову і митну політику, Міністерство доходів і зборів винесло на обговорення з громадськістю питання  створення та взаємного визнання із країнами Євросоюзу інституту уповноваженого економічного оператора (УЕО). Передбачається, що для товарів і транспортних засобів підприємств, які отримають  відповідні сертифікати, митний контроль буде здійснюватися в першочерговому порядку, а рівень ризику їх товарів у автоматизованій системі аналізу ризиків знижується.

Міндоходів вже розробило проект змін до Митного кодексу України, в якому відповідно до стандартів ЄС уточнюються критерії надання статусу УЕО і процедури митних спрощень, які зможуть використовувати підприємства з цим статусом.

Для того, щоб національні виробники отримали відповідні переваги на європейських ринках, Міністерством доходів і зборів  вживаються заходи у напрямі  укладання угод про взаємне визнання національних сертифікатів УЕО з країнами ЄС у двосторонньому порядку.

Раніше представники Європейської Комісії пропонували країнам  Східного партнерства розглянути можливість визнання в односторонньому порядку УЕО країн ЄС. На думку фахівців Міністерства,  це може  привести до витіснення з ринку перевезень національних перевізників іноземними і сприятиме збільшенню випадків незаконного переміщення товарів через митний кордон України, оскільки митниці України будуть вимушені зменшити обсяги митного контролю відносно товарів і транспортних засобів перевізників країн ЄС.