ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

 |

Міндоходів нагадало, зокрема, про те, що електронні первинні документи застосовуються у бухобліку за умови дотримання вимог законодавства про електронний документообіг.

Статтею 14 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851 (далі — Закон № 851) встановлено, що електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі договорів, які визначають взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу. Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, установленими цивільним законодавством. Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 г. № 996-XIV (далі — Закон № 996) первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити. У разі складання та зберігання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов’язане за власний рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів і відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами (п. 6 ст. 9 Закону № 996).

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене відповідно до Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 680. При цьому невиконання платником податку вимог щодо оформлення первинних документів та інших документів, пов’язаних із обчисленням і сплатою податків та зборів, які ведуться в електронному вигляді, необхідних для їх визнання територіальними органами Міндоходів, є підставою для невизнання їх підтверджуючими документами такими органами.
Лист Міністерства доходів і зборів України від 14.05.2013 р. № 2521/6/99-99-18-06-05-15