Які реформи плануються у зв'язку з наданням кредиту МВФ?

Офіційні органи України (далі - офіційні органи ) розробили сміливу програму для забезпечення макроекономічної і фінансової стабільності та усунення довготривалих дисбалансів і структурних недоліків з метою закласти міцну основу для високого і стійкого зростання . Програма зосереджена на : i ) підтримці гнучкого обмінного курсу для відновлення конкурентоспроможності ; ii ) стабілізації фінансової системи; iii ) поступовому зниженні неприпустимо високого бюджетного дефіциту ; iv ) усуненні збитків у паливно-енергетичному секторі при одночасному зміцненні систем соціального захисту населення; v ) відмову від минулих підходів до управління , що створювали проблеми.

На період реалізації програми встановлений цільовий показник структурної коригування бюджету на 2 відсотки ВВП , який належним чином поєднує необхідність підтримання державного боргу на стійкій траєкторії з мінімізацією витрат коригування для економіки. Для підтримки конкурентоспроможності офіційні органи також мають намір зберігати відповідність між зростанням мінімальної оплати праці та заробітної плати в державному секторі і продуктивністю.

Українські офіційні органи планують усунути великі квазіфіскальні збитки Нафтогазу до 2018 року і підвищити ступінь прозорості і якість управління в цій компанії. З цією метою вони взяли курс на обгрунтованні , мають широку базу і стійкі в довгостроковому плані підвищення цін на газ та опалення протягом наступних кількох років починаючи з травня 2014 року.

Програма буде зосереджена на реформах в наступних основних сферах: грошово-кредитна і курсова політика ; фінансовий сектор ; податково- бюджетна політика ; паливно-енергетичний сектор ; управління , прозорість і діловий клімат.