Захист

Палата гарантує всебіч- 

ний захист, попереджую- 

чи проблеми та інформу- 

ючи асоційованих членів 

палати про будь-яку потен- 

ційно небезпечну ситуацію. 

Для цього ТПП Італії потрібна 

вся необхідна інформація про 

компанії, якими вона опікувати- 

меться.

Підтримка

Палата підтримує асоційовані 

компанії шляхом цілеспрямованого 

лобіювання їх інтересів, сприяє 

обміну досвідом, розвитку інфо- 

рмаційних та комерційних відносин 

між італійськими компаніями, що 

працюють в Україні.

Інституційність

Завдяки інституційній ролі Палати, 

сутність якої полягає у підтримці і 

захисті асоційованих компаній, можна 

уникнути будь-яких спроб зі сторони 

органів чи організацій вимагання 

хабарів нібито для вирішення подат- 

кових, митних або інших питань. 

Територія

Палата досконало обізнана з 

українським та італійським бізнес- 

середовищем, що дозволяє асоці- 

йованим компаніям користуватися 

політичними та оперативними 

каналами, побудованими на 

професійних відносинах за роки 

роботи ТПП Італії в Україні. 

Розвиток

Коли розвиток компаній 

відбувається через мережі 

продажів, Палата захищає 

інтереси асоційованих 

компаній в цих мережах. 

10 причин, щоб
приєднатися

 

Розширення
ринку

Палата сприяє, в 

якості неприбуткової 

організації, отриманню 

кращих гарантій при 

створенні виробничих 

структур, інвестуванні у 

нерухомість та обладнання 

на найвигідніших і найпро- 

зоріших умовах.

Юриспруденція

Палата пропонує компетентну 

та професійну перевірку будь- 

якого документу на відповідність 

до українського або італійського 

законодавства ще до підписання та 

затвердження асоційованою ком- 

панією.

Банкінг

Палата добивається спрощення у 

відносинах з українською банків- 

ською системою, котра повністю від- 

різняється від італійської, також 

із залученням кредитних установ 

– партнерів Палати.

Відносини

Палата надає підтримку в управлінні 

контактами. У пошуках клієнтів за 

кордоном компанії нерідко змушені 

звертатися до неперевірених, сум- 

нівних осіб, які обіцяють доступ до 

мереж контактів. ТПП Італії як 

іноземна установа на території 

України та Італії знаходить та 

долучає до відносин зі своїми 

учасниками лише тих контрагентів, 

компетентність та професіоналізм 

яких було перевірено.

Інформація

Завдяки інформаційній підтримці 

та постійному зв`язку асоційо- 

вані компанії є більш захи- 

щеними. Управління інфор- 

мацією спрямоване на запо- 

бігання проблем, ознайом- 

лення та аналіз, а також 

на захист інтересів асоці- 

йованих компаній. Це 

одна з головних 

цілей Палати.

АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ ЗМОЖУТЬ ВИКОРИСТАТИ ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЯК БОНУС ПІД ЧАС ОНЛАЙН-ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ ПАЛАТИ

Палата надає підприємствам увесь спектр послуг традиційної камеральної системи.

Від здійснення митних формальностей до адміністративно-правової допомоги, від аналізу ринку в певній галузі до управління базами даних, від арбітражу та вирішення спірних питань до організації закордонних місій і заходів тощо.

Будь-які послуги, що можуть надаватися підприємствам у країнах їх походження, надаються закордонними Торгово-промисловими палатами Італії також і в країнах ведення їх підприємницької діяльності за кордоном.

Деякі послуги надаються асоційованим компаніям безкоштовно, інші – за тарифною ставкою.

Асоційовані компанії, що замовляють послуги ТПП Італії, не лише користуються підтримкою офіційної італійської установи, а ще й отримують переваги в розрахунку власних витрат, тому що завдяки неприбутковій формі діяльності Палати, немає звичних націнок до вартості послуги.

Якість запропонованих послуг забезпечується поєднанням професіоналізму співробітників ТПП Італії з можливостями й засобами, що надаються Камеральною системою Італії, зокрема UnionCamere (Об'єднанням Торгово-промислових палат Італії).